Tặng Voucher khi mua hàng tại Kenta

Tặng Voucher khi mua hàng tại Kenta

Chương trình tặng Voucher khi mua hàng tại Kenta.
Áp dụng từ 01/12 đến 20/12/2020

*Thể lệ chương trình: 

Khách hàng mua hàng với hóa đơn từ:

  • 1.000.000 VND sẽ được tặng phiếu mua hàng 100.000 VND
  • 2.000.000 VND sẽ được tặng phiếu mua hàng 200.000 VND
  • 3.000.000 VND sẽ được tặng phiếu mua hàng 300.000 VND

- Chương trình áp dụng khi quý khách mua hàng dưới mọi hình thức.

- Phiếu mua hàng sẽ được hệ thống gửi SMS về điện thoại của Khách Hàng ngày hôm sau.

- Một hóa đơn chỉ áp dụng 1 phiếu mua hàng

- Phiếu mua hàng có giá trị sử dụng trong 30 ngày, từ ngày tặng.

- Phiếu mua hàng không quy đổi thành tiền mặt, không hoàn lại tiền thừa.

 

← Bài trước